Bærekraftig dugnad

Dugnad (på engelsk voluntary work) er et ulønnet og frivillig arbeid for fellesskapet.

I Norge er det vanlig å samle penger i forbindelse med russefeiring, klassetur, ekstra inntekter til idrettslag og andre formål.

Klassetur

På ungdomsskolen er det en del av læringsplan at foreldre og elever organiserer felles klassetur. En av de vanligste retningslinjene for å finansiere en klassetur er at den skal organiseres på en måte at ingen elever hindres i å delta av økonomiske grunner. Dette følger av gratisprinsippet i Opplæringsloven §2.15 som innebærer at det ikke kan kreves betaling av verken foreldre eller elever.

Det oppfordres at klassen selv tjener penger til turen via dugnadsarbeid.

Russ

Russetiden er forbundet med store utgifter. Russen skal leie russebuss, skaffe russeklær og kort, kjøpe inn mat og drikke osv.

Det frarådes på det sterkeste å finansiere russetiden ved å ta opp forbrukslån eller få foreldre til å bla opp.

Finansiering av russetiden via deltidsjobb og dugnad er å foretrekke.

Vanlig dugnad

Den vanligste dugnaden i Norge foregår ved å selge lettsolgte varer som sokker og toalettpapir. Får du ikke solgt alt, kan varene oppbevares i boden eller kjelleren til mamma og pappa uendelig. Kvaliteten på dugnadsrullene er ofte lavest mulig og dette fører ofte til oppsamling av tørke- og toalettpapir hos foreldre.

Man også huske på at små skadedyr som skjeggkre og sølvkre elsker toalettpapir.

Bærekraftig dugnad

Dugnadsarbeid kan være bærekraftig. Dette innebærer å gjøre små jobber for hverandre og deltidsarbeid.

Ikke alle barna klarer å skaffe seg småjobber ifm dugnaden og foreldre sliter ofte å finne noe til barna å gjøre.

Hva om man kunne tilby en tjeneste som inkluderer både foreldre og barna og hjelper naturen i prosessen?

Dette prøver vi å løse her på loppedugnad.no

Foreldre legger ut lopper og barna bytter dem med hverandre. Pengene går i felleskassa og alle er i arbeid!